CHUYÊN MỤC

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào ?

Văn bản hành chính

  
Tên văn bản BÁO CÁO Tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, cấp xã Kỳ báo cáo 9 tháng năm 2022: Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/9/2022
Số ký hiệu Số: 423/BC-UBND
Trích yếu BÁO CÁO
Tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC
tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, cấp xã
Kỳ báo cáo 9 tháng năm 2022: Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/9/2022
Người ký Phan Thị Nhi-PCT UBND
Cơ quan ban hành UBND huyện Thăng Bình
Lĩnh vực VĂN BẢN XÃ BÌNH QUẾ
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 03/10/2022
Ngày hiệu lực 03/10/2022

Tệp tin đính kèm