Hội Nghị Quán triệt, học tập Nghị Quyết TW 5 - Khóa XIIIĐảng ủy xã Bình Quế tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết TW 5 khóa XIII và QĐ 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức...

Biểu dương con Hội viên CCB học giỏiKhen thưởng con hội viên cựu chiến binh học giỏi năm học 2021-2022

Kiểm tra mô hình "Dân vận khéo"Ban dân vận huyện ủy Thăng Bình Kiểm tra mô hình "Dân vận khéo" tại bình Quế

[test] Thăng Bình tiếp nhận 10.000 USD ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19Thăng Bình tiếp nhận 10.000 USD ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

BCĐ Nông thôn mới Bình Quế họp đánh giá quá trình xây dựng thực tiễn và công tác xây dựng hồ sơ minh chứngBCĐ Nông thôn mới Bình Quế họp đánh giá quá trình xây dựng thực tiễn và công tác xây dựng hồ sơ minh chứng

CHUYÊN MỤC

Liên kết website

BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid- 19 xã Bình Quế sơ kết tình hình hoạtđộng phòng chống dịch Covid-19(...

TẬP HUẤN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÂN LOẠI RÁC THẢI TẠI NGUỒN, GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐỊA BÀN XÃ...